• Hans Nielsen Hauge grunnskoler

  Hans Nielsen Hauge grunnskoler (HNHG) åpnet to skoler i hovedstadsområdet i august 2023: Den ene i Skådalen i Oslo og den andre på Kolbotn i Nordre Follo. Vi er godkjent for 1. til 10. klasse, men starter begge steder med de lavere klassetrinnene. Under finner dere mer informasjon om skolene. Alle med barn i grunnskolealder nå eller de neste årene er hjertelig velkomne til å ta kontakt. Vi har foreløpig fortløpende opptak, og søknadsskjema ligger her. Nederst på nettsiden finner du også et skjema hvor du kan registrere din interesse.

  broken image
  Oslo nord

  Hans Nielsen Hauge grunnskole Oslo ligger i Skådalsveien 33. Dette er en flott skoleeiendom nordvest i Oslo, ikke langt fra Holmenkollbakken, og kun et steinkast fra Nordmarka. Lokalene er nyoppussede. Bygningene ble opprinnelig tegnet som skole på 70-tallet av den anerkjente arkitekten Sverre Fehn. Eiendommen er nærmeste nabo til T-banestasjonen Skådalen på linje 1 Bergkrystallen–Frognerseteren (17 min. fra Nationaltheatret), og har supre utearealer med sine 24,7 mål.

   

  Skolen har tilgang til alle nødvendige spesialrom på selve eiendommen. Dette gjelder rom for fag som naturfag, forming, heimkunnskap, kroppsøving og musikk. Vi deler disse med en internasjonal, engelskspråklig skole som allerede er etablert på eiendommen. Denne er også en friskole, og den heter Norlights International School. Disse har hatt rundt 200 elever, og vi tenker det er et godt tegn at de i tillegg har hatt rundt 200 elever på venteliste.

  Follo og Oslo sør

  Hans Nielsen Hauge grunnskole Follo ligger på Kolbotn i helt nord i Nordre Follo kommune. Skolen ligger i fin reiseavstand fra hele Oslo sør og alle Follo-kommunene. Lokalene er på moderne og ærverdige Kolbotn skole (adresse Fjellveien 2A, 1410 Kolbotn), som ligger sentralt på Kolbotn. Skolen ble totalrenovert i 2021 både utvendig og innvendig, og er et supert sted for barna å gå på skole. Skolen har alle spesialrom på eiendommen, inkludert en fin idrettshall. Skolen har også store og flotte utearealer. Området har gode kollektivforbindelser både fra sør og nord, og skolen ligger i gangavstand fra togstasjonen. Beliggenheten passer også godt inn i hverdagslogistikken for de mange som pendler kortere eller lengre avstander sørfra og inn til Oslo på jobb. Da kan et godt alternativ være å sette av barna på skolen, og selv parkere på gratis pendlerparkering på Rosenholm stasjon, og deretter ta toget videre.

  Rektor og ansatte

  Skolene ledes av rektor Øyfrid Sofienlund (se bilde). Hun har mange års erfaring fra både privat og offentlig skole. Hun har tidligere både etablert og vært rektor i ti år på Grenland kristne skole i Skien, og vet dermed akkurat hva som skal til for å lykkes når man starter grunnskole. Hun har en bred bakgrunn, og har jobbet på skoler med alt mellom 10 og 550 elever. Hun har også startet opp musikk- og kulturskole og barnehage, skrevet læreverk, samt vært ansatt som pastor og barnepastor i ni år. Hun er utdannet lærer med skolelederutdanning på toppen. I forbindelsen med oppstart av skolene flytter hun fra Skien for å være med på det som skjer i Oslo og Nordre Follo.

   

  Øyfrid har ansatt de lærerne skolene trenger til oppstart, men du som ønsker å jobbe på skolen oppfordres til å ta kontakt, da vi forventer at det vil være behov for å rekruttere flere lærere ganske snart. Dersom dette er noe du kunne tenkt deg å være med på, les gjerne mer på forrige stillingsutlysning. Du kan også ta direkte kontakt med Øyfrid på mobiltelefon 477 56 601. Vi vil også ha behov for flere ansatte til skolefritidsordning (SFO/AKS).

  Rektor Øyfrid Sofienlund
  Profil

  Skolene har sin godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir) som friskole med grunnlag i livssyn. Skolene vil følge samme læreplaner som den offentlige skolen (LK20), med et tillegg om den kristne tro som er utviklet av Kristne friskolers forbund (KFF). Dette sikrer et judeokristent verdigrunnlag i undervisningen. Initiativtaker til skolene er pinsemenigheten Jesus Church. Det er viktig for oss at familiene skal oppfatte oss som et forutsigbart og trygt alternativ. Vi ønsker å favne bredt, og tror at barn fra mange slags bakgrunner kan kjenne seg hjemme her, uavhengig av om familien deres til vanlig er en del av en kristen sammenheng eller ikke.

   

  Stikkordene fundament – relasjon – hensikt vil være førende for alle sider ved skolen. Dette innebærer blant annet at barna skal få lagt et godt fundament faglig og trosmessig, og at de skal bli trygge på at de er betydningsfulle og har en hensikt med livet. Vi ønsker å forløse talentene i den enkelte. Her har vi mye å lære av Hans Nielsen Hauge, som var en pioner i norsk samfunnsliv. At skolene er oppkalt etter ham skal være en rød tråd i måten vi jobber på. Gode stikkord vil være nøysomhet, ærlighet, omvendelse, forvalteransvar, hardt arbeid, nytenkning og gründerskap. Vi skal sørge for at skolene blir virkelig gode steder for barna våre å være, og at vi legger til rette for at de skal lære masse og utvikle seg på en sunn og god måte.

   

  Søknad og kontaktinfo

  Vi er godkjent for 1. til 10. klasse for begge skoler, men starter med de lavere trinnene. For å gjøre planlegging lettere, er også de som har barn som skal begynne på skolen de neste årene velkomne til å søke allerede nå. Dette øker også sjansen for at man får plass. Man søker skoleplass ved å benytte vårt søknadsskjema.

   

  Alle barn i skolealder kan søke opptak til HNHG. Det er en fordel å søke om opptak til skolestart til høsten, men det er også fullt mulig å søke når som helst i løpet av året. Man står fritt til å søke også om man allerede har takket ja til plass eller allerede er elev ved en annen offentlig eller privat skole.

   

  Ved innsending av søknad om skoleplass eller jobbsøknad, benytt e-postadresse rektor@hnhg.no. Man kan også ta direkte kontakt med rektor Øyfrid Sofienlund på mobiltelefon 477 56 601.

   

  Vi oppfordrer alle som har interesse for skolene til å følge oss på Facebook! Her legges det ut diverse oppdateringer og informasjon.

   

  Henvendelser fra media kan rettes til leder for skolenes arbeidsgruppe Ådne Dæhlin på e-postadresse aadnesd@fastmail.fm.

   

  Økonomisk støtte

  Vi har allerede mottatt flere økonomiske gaver, og det betyr mye og blir satt stor pris på. Særlig nå i oppstartsfasen er kostnadene store sammenlignet med inntektene. Bortsett fra at rektor har vært ansatt i en mindre deltidsstilling våren 2023, så har all innsats frem til skolestart vært basert på frivillig basis. Dersom du ønsker å støtte skolene økonomisk, kan dette gjøres via Vipps 805365 eller til konto 2801 51 43640 (Oslo) eller 2801 51 43616 (Nordre Follo). Alle gaver blir i sin helhet benyttet til driften av skolene. 

   

  Vi setter stor pris på alle som står sammen med oss om dette spennende prosjektet! Ta kontakt i interesseskjemaet under om du lurer på noe eller ønsker å bidra på noen måte.