• Hans Nielsen Hauge grunnskoler

  Hans Nielsen Hauge grunnskoler (HNHG) planlegger å åpne to nye skoler i august 2023. Det vil bli én skole i Oslo og én i Nordre Follo. Vi er godkjent for 1. til 10. klasse, men sikter i første rekke på å starte med småskolen. Dere finner mer informasjon om skolene under. Nederst er et skjema hvor du kan registrere din interesse. Det er nå åpent får å søke både om skoleplass for elever og jobb som lærer.

  Oslo

  I Oslo har vi inngått leieavtale fra 1. august 2023 for helt nyoppussede lokaler i Skådalsveien 33. Dette er en flott skoleeiendom nordvest i Oslo, ikke langt fra Holmenkollbakken, og kun et steinkast fra Nordmarka. Bygningene ble tegnet som skole på 70-tallet av den anerkjente arkitekten Sverre Fehn. Eiendommen er nærmeste nabo til T-banestasjonen Skådalen på linje 1 Bergkrystallen–Frognerseteren (17 min. fra Nationaltheatret), og har supre utearealer med sine 24,7 mål.

   

  Skolen har tilgang til alle nødvendige spesialrom på selve eiendommen. Dette gjelder rom for fag som naturfag, forming, heimkunnskap, kroppsøving og musikk. Vi deler disse med en internasjonal, engelskspråklig skole som allerede er etablert i en annen bygning på tomten. Denne er også en friskole, og den heter Norlights International School. Disse har rundt 200 elever, og vi tenker det er et godt tegn at de i tillegg har rundt 200 elever på venteliste.

  Nordre Follo

  I Nordre Follo jobber vi primært med å få til en god løsning i Kolbotn-området. Dette er et område med gode kollektivforbindelser både fra sør og nord. Vi håper å komme tilbake med mer informasjon om dette i løpet av noen dager.

   

  Rektor på plass

  Det er også med stor glede vi kan melde at vi har fått ombord en erfaren, meget kompetent og topp motivert rektor. Hun heter Øyfrid Sofienlund og har mange års erfaring fra både privat og offentlig skole. Hun har tidligere både etablert og vært rektor i ti år på Grenland kristne skole i Skien, og vet dermed akkurat hva som skal til for å lykkes når man starter grunnskole. Hun har en bred bakgrunn, og har jobbet på skoler med alt mellom 10 og 550 elever. Hun har også startet opp musikk- og kulturskole og barnehage, skrevet læreverk, og vært ansatt som pastor og barnepastor i ni år. Hun er utdannet lærer med skolelederutdanning på toppen. Hun reiser nå fra Skien for å være med på det som skjer i Oslo og Nordre Follo.

   

  Hun er i disse dager allerede i gang med å rekruttere dyktige lærere og andre ansatte til skolen. Dersom dette er noe du kunne tenkt deg å være med på, se vår stillingsutlysning med søknadsfrist 10. april. Vi vil også ha behov for ansatte til skolefritidsordning (SFO/AKS).

   

  Profil

  Skolene har sin godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir) som friskole med grunnlag i livssyn. Skolene vil følge samme læreplaner som den offentlige skolen (LK20), med et tillegg om den kristne tro som er utviklet av Kristne friskolers forbund (KFF). Dette sikrer et kristent verdigrunnlag i undervisningen. Det er viktig for oss at familiene skal oppfatte oss som et forutsigbart og trygt alternativ. Vi ønsker å favne bredt, og tror at barn fra mange slags bakgrunner kan kjenne seg hjemme her, uavhengig av om familien deres til vanlig er en del av en kristen sammenheng eller ikke.

   

  Stikkordene fundament – relasjon – hensikt vil være førende for alle sider ved skolen. Dette innebærer blant annet at barna skal få lagt et godt fundament faglig og trosmessig, og at de skal bli trygge på at de er betydningsfulle og har en hensikt med livet. Vi ønsker å forløse talentene i den enkelte. Her har vi mye å lære av Hans Nielsen Hauge, som var en pioner i norsk samfunnsliv. At skolene er oppkalt etter ham skal være en rød tråd i måten vi jobber på. Gode stikkord vil være nøysomhet, ærlighet, omvendelse, forvalteransvar, hardt arbeid, nytenkning og gründerskap. Vi kommer utover våren tilbake med mer konkret informasjon om hvordan vi skal sørge for at skolene blir virkelig gode steder for barna våre å være, og hvordan vi kan legge til rette for at de skal lære masse og utvikle seg på en sunn og god måte.

   

  Søke om skoleplass

  Vi er godkjent for 1. til 10. klasse for begge skoler, men tar i første rekke sikte på å starte med småskolen. Dersom vi får mange søknader for et høyere klassetrinn, vil vi vurdere å også ta inn disse. For du ønsker å søke om skoleplass for barna dine, benytt vårt søknadsskjema. Takk til alle dem som allerede har registrert seg!

   

  Ved innsending av søknad om skoleplass, jobbsøknad eller spørsmål om noe du måtte lure på, benytt e-postadresse post@hnhg.no.

   

  Dette er spennende tider, og nå begynner skolene virkelig å materialisere seg!

   

  Ådne Dæhlin

  Leder arbeidsgruppe

   

  Sist oppdatert: 19.3.23