• Hans Nielsen Hauge grunnskoler

  Hans Nielsen Hauge grunnskoler (HNHG) planlegger å åpne to nye skoler i august 2023: Én i Oslo og én på Kolbotn i Nordre Follo. Vi er godkjent for 1. til 10. klasse, men sikter i første rekke på å starte med småskolen. Under finner dere mer informasjon om skolene. Alle med barn i grunnskolealder til høsten eller de neste årene er hjertelig velkomne til å ta kontakt. Det er nå åpent for å søke om skoleplass. Opptaket skjer fortløpende. Nederst på nettsiden ligger også et skjema hvor man kan registrere sin interesse.

  Oslo

  I Oslo har vi inngått leieavtale fra 1. august 2023 for helt nyoppussede lokaler i Skådalsveien 33. Dette er en flott skoleeiendom nordvest i Oslo, ikke langt fra Holmenkollbakken, og kun et steinkast fra Nordmarka. Bygningene ble tegnet som skole på 70-tallet av den anerkjente arkitekten Sverre Fehn. Eiendommen er nærmeste nabo til T-banestasjonen Skådalen på linje 1 Bergkrystallen–Frognerseteren (17 min. fra Nationaltheatret), og har supre utearealer med sine 24,7 mål.

   

  Skolen har tilgang til alle nødvendige spesialrom på selve eiendommen. Dette gjelder rom for fag som naturfag, forming, heimkunnskap, kroppsøving og musikk. Vi deler disse med en internasjonal, engelskspråklig skole som allerede er etablert i en annen bygning på tomten. Denne er også en friskole, og den heter Norlights International School. Disse har rundt 200 elever, og vi tenker det er et godt tegn at de i tillegg har rundt 200 elever på venteliste.

  Nordre Follo

  I Nordre Follo har vi inngått avtale med Nordre Follo kommune om leie av lokaler på nyoppussede Kolbotn skole (adresse Fjellveien 2A, 1410 Kolbotn). Skolen har alle spesialrom på eiendommen, inkludert en flott idrettshall. Skolen har også store og flotte utearealer. Området har gode kollektivforbindelser både fra sør og nord, og skolen ligger i gangavstand fra togstasjonen. Beliggenheten vil passe bra for mange barnefamilier som bor i området rundt Kolbotn – det være seg både sør i Oslo, i hele Nordre Follo eller i noen av de andre Follo-kommunene. Beliggenheten passer også godt inn i hverdagslogistikken for de mange som pendler kortere eller lengre avstander sørfra og inn til Oslo på jobb. Da kan et godt alternativ være å sette av barna på skolen, og selv parkere på gratis pendlerparkering på Rosenholm stasjon, og deretter ta toget videre.

  Rektor på plass

  Det er også en stor glede og trygghet at vi har fått ombord en erfaren, meget kompetent og topp motivert rektor. Hun heter Øyfrid Sofienlund og har mange års erfaring fra både privat og offentlig skole. Hun har tidligere både etablert og vært rektor i ti år på Grenland kristne skole i Skien, og vet dermed akkurat hva som skal til for å lykkes når man starter grunnskole. Hun har en bred bakgrunn, og har jobbet på skoler med alt mellom 10 og 550 elever. Hun har også startet opp musikk- og kulturskole og barnehage, skrevet læreverk, samt vært ansatt som pastor og barnepastor i ni år. Hun er utdannet lærer med skolelederutdanning på toppen. Hun reiser nå fra Skien for å være med på det som skjer i Oslo og Nordre Follo.

   

  Hun er i disse dager allerede i gang med å rekruttere dyktige lærere og andre ansatte til skolen. Første søknadsrunde er ferdig, men du som ønsker å jobbe på skolen er fortsatt velkommen til å ta kontakt, da det trolig vil være behov for å rekruttere flere når vi får bedre oversikt over antallet elever fra høsten av. Dersom dette er noe du kunne tenkt deg å være med på, les gjerne mer på forrige stillingsutlysning. Vi vil også ha behov for ansatte til skolefritidsordning (SFO/AKS).

   

  Profil

  Skolene har sin godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir) som friskole med grunnlag i livssyn. Skolene vil følge samme læreplaner som den offentlige skolen (LK20), med et tillegg om den kristne tro som er utviklet av Kristne friskolers forbund (KFF). Dette sikrer et judeokristent verdigrunnlag i undervisningen. Det er viktig for oss at familiene skal oppfatte oss som et forutsigbart og trygt alternativ. Vi ønsker å favne bredt, og tror at barn fra mange slags bakgrunner kan kjenne seg hjemme her, uavhengig av om familien deres til vanlig er en del av en kristen sammenheng eller ikke.

   

  Stikkordene fundament – relasjon – hensikt vil være førende for alle sider ved skolen. Dette innebærer blant annet at barna skal få lagt et godt fundament faglig og trosmessig, og at de skal bli trygge på at de er betydningsfulle og har en hensikt med livet. Vi ønsker å forløse talentene i den enkelte. Her har vi mye å lære av Hans Nielsen Hauge, som var en pioner i norsk samfunnsliv. At skolene er oppkalt etter ham skal være en rød tråd i måten vi jobber på. Gode stikkord vil være nøysomhet, ærlighet, omvendelse, forvalteransvar, hardt arbeid, nytenkning og gründerskap. Vi skal sørge for at skolene blir virkelig gode steder for barna våre å være, og at vi legger til rette for at de skal lære masse og utvikle seg på en sunn og god måte.

   

  Søke om skoleplass

  Vi er godkjent for 1. til 10. klasse for begge skoler, men tar i første rekke sikte på å starte med småskolen. Dersom vi imidlertid får mange søknader for ett eller flere høyere klassetrinn, vil vi vurdere å også ta inn disse. For å gjøre planlegging lettere, er også de som har barn som skal begynne på skolen de neste årene velkomne til å ta kontakt allerede nå. Man søker om skoleplass ved å benytte vårt søknadsskjema.

   

  Alle barn i skolealder kan søke opptak til HNHG, og søknaden kan sendes når som helst i løpet av året. Vi anbefaler imidlertid å søke i god tid før oppstart om høsten. Man står fritt til å søke også om man allerede har takket ja til plass eller allerede er elev ved en offentlig skole. Takk til alle familier som allerede har sendt inn søknad!

   

  Ved innsending av søknad om skoleplass, jobbsøknad eller andre henvendelser, benytt e-postadresse post@hnhg.no.

   

  Dersom du ønsker å støtte skolene økonomisk, kan dette gjøres via Vipps 805365 eller til konto 2801 51 43640 (Oslo) eller 2801 51 43616 (Nordre Follo).

   

  Dette er spennende tider, og nå begynner skolene virkelig å materialisere seg!

   

  Ådne Dæhlin

  Leder arbeidsgruppe

   

  Sist oppdatert: 8.5.23